Burnout overspannen vragenlijst - Logo
Burn-out vragenlijst

Heb jij het idee dat je niet lekker in je vel zit en dat je minder energie hebt dan voorheen? Weet je niet exact waar dit gevoel vandaan komt maar zou je dit graag op een eenvoudige manier willen achterhalen? Dan is de inzetbaarheidsscan een mooie manier om snelle stappen te zetten. Uit onderzoek is gebleken dat een aantal pijlers sterk samenhangen met bovengenoemde klachten. Door deze pijlers te onderzoeken met een vragenlijst wordt het voor jou heel snel duidelijk waarom je je niet helemaal happy voelt. Als je weet wat dit gevoel veroorzaakt, kun je vervolgens bepalen wat je anders kan doen om weer meer energie te ervaren. Je kan de flow van de dag weer ervaren en hebt weer zin om je werkzaamheden aan te pakken.

Situatie analyseren

Veel gemaakte fouten

Wat ik vaak om me heen zie gebeuren is dat iemand vaak al een tijd last heeft van allerlei stresssignalen, maar deze signalen worden niet opgemerkt en/of niet serieus genomen. Je loopt vaak veel te lang door met stress- of spanningsklachten. Het gevolg is dat de spanning zich in een snel tempo opbouwt en dat er een serieuze kans bestaat om burn-out te raken. Inmiddels ervaart 13 % van de medewerkers burn-out klachten! De grens tussen "niet burn-out" en "wel burn-out" is vaak zo miniem dat je nauwelijks kunt voorspellen hoe lang je het nog vol kunt houden. De vraag is vaak niet “òf” je burn-out raakt, maar “wanneer”. Uit onderzoek blijkt dat wanneer de stress langdurig aanhoudt er een groot risico bestaat om burn-out te raken.

Wat ga ik je leren

Ik laat je een vragenlijst invullen. Deze vragenlijst meet 4 pijlers die, zoals gebleken uit wetenschappelijk onderzoek, een voorspellende waarde hebben voor het ervaren van een gevoel van onvrede of zelf een gevoel van spanning. Deze vragenlijst laat zien op welke pijler(s) je goed of juist matig scoort. De uitkomst van de vragenlijst bespreek ik uitgebreid met je en vervolgens stellen we in 2 sessies samen een plan van aanpak op om weer in je energie te komen. De 4 pijlers die gemeten worden, zijn als volgt:

 • Gezondheid
 • Kennis en vaardigheden
 • Werk-privé balans
 • Motivatie en commitment
Traject, resultaat en de kosten

Coachtraject

Het coachtraject is een traject waarin we 1 op 1 jouw situatie bespreken. We nemen de tijd om te kijken waar je tegen aan loopt en welke oplossingen er zijn. Het coachtraject is als volgt opgebouwd:

 • Vragenlijst *
 • Analyse van de vragenlijst
 • 2 coachgesprekken (3 uur)**

** De coachgesprekken bevatten

 • Heldere doelbepaling voor 1 of meerdere pijlers
 • Gerichte interventies op 1 of meerdere pijlers
 • Ondersteunende en verdiepende opdrachten
 • Concreet plan van aanpak

Resultaten

 • Je krijgt inzicht in welke van de 4 pijlers bij jou het meeste stress oplevert
 • Je leert hoe je op een effectieve manier om kan gaan met deze stress factor
 • Je voelt je gemotiveerder, energieker en zit beter in je vel
 • Je hebt meer overzicht en meer controle over jouw situatie

Duur

Het coachtraject omvat 3 uur directe begeleiding. Daarnaast krijg je verdiepende opdrachten mee, die jouw inzichten nog verder vergroten. De opdrachten helpen je in het zetten van de eerste stappen naar verandering.

Kosten

€ 347,- euro