Burnout manager leidinggevende - Logo
Coachtraject burn-out behandelen

Zie je binnen jouw team dat steeds meer medewerkers zich ziek melden met  spanningsklachten? Medewerkers die worstelen met hun werk-privébalans, hoge werkdruk, sfeer op de afdeling, aankomende reorganisatie of andere bronnen van stress? Zie je jouw team kleiner worden en de stress bij de overgebleven teamleden toenemen? 13% van de werknemers heeft burn-out klachten en het percentage lijkt nog steeds te groeien. De gemiddelde verzuimduur n.a.v. psychische klachten is ook erg lang. Hoe kan het dat het zo lang duurt om een medewerker te reïntegreren ?

Situatie analyseren

Veel gemaakte fouten

Wanneer een medewerker bij de bedrijfsarts is geweest (preventief of na ziekmelding), ontvang je een kort verslag van de bedrijfsarts. Wanneer het gaat om psychische klachten, kan een bedrijfsarts een voorstel doen om de medewerker door te verwijzen naar een psycholoog. Met de nadruk op kan”. Soms wordt deze actie ook uitgesteld en dan?…..wachten tot er iets gebeurd of….? Wordt er wel direct een psycholoog ingeschakeld dan word je vaak geconfronteerd met lange wachttijden en dit werkt enorm vertragend. Vaak is het ook nog zo dat een medewerker wordt doorverwezen naar een “algemeen psycholoog”. Een medewerker die burn-out of overspannen is heeft baat bij specialistische hulp. Een algemeen psycholoog heeft vaak niet de diepgaande kennis die nodig is om jullie medewerker op een vakkundige manier te begeleiden en op de juiste wijze te reïntegreren in het arbeidsproces. Medewerkers raken enorm gefrustreerd als ze niet op de juiste manier geholpen worden en dit komt niet ten goede aan een voorspoedig herstel. Wat zou het voor de medewerker en organisatie op kunnen leveren als de medewerker snel, efficiënt en vakkundig begeleid zou worden?

Mijn werkwijze

In een relatief kort, maar intensief begeleidingstraject zet ik zowel mijn eigen ervaring als professionele ervaring in om een medewerker vakkundig te begeleiden. We raken in het traject de juiste snaar waardoor de medewerker zijn inzichten kan omzetten naar acties die nodig zijn om weer goed te kunnen presteren. We nemen zowel de werk- als privé situatie onder de loep omdat deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Traject, resultaat en de kosten

Coachtraject

Het coachtraject is een traject waarin we 1 op 1 de situatie van de medewerker bespreken. We nemen uitgebreid de tijd om te kijken waar de medewerker tegen aan loopt en welke oplossingen er zijn. Het coachtraject is als volgt opgebouwd:

 • Intakegesprek
 • 4 intensieve twee-wekelijkse sessies (+/-12 uur)
 • Diverse vragenlijsten
 • Heldere doelbepaling
 • Gestructureerd programma
 • Ondersteunende en verdiepende opdrachten
 • Concreet plan van aanpak
 • Plan t.b.v. terugvalpreventie

 Resultaat:

 • Medewerker verkrijgt noodzakelijke inzichten en leert deze inzichten om te zetten in effectieve gedrags/gedachtenpatronen
 • Medewerker functioneert beter in het team
 • Hij heeft beter overzicht m.b.t. zijn taken en verantwoordelijkheden
 • Hij is productiever
 • Hij ervaart meer rust waardoor hij beter presteert
 • Werknemer is in staat om snel te reïntegreren  en te oefenen met het nieuwe, effectievere gedrag
 • Nieuwe gedrags/gedachtenpatronen worden eigen gemaakt en leiden tot duurzame verandering
 • Medewerker heeft een koffer met tools om zijn weerbaarheid tegen stress langdurig te vergroten.

Duur

Het coachtraject omvat 12 uur directe begeleiding. Daarnaast krijgt de medewerker verdiepende opdrachten mee, die zijn inzichten nog verder vergroten. De opdrachten zetten hem tevens aan tot het zetten van de eerste stappen naar verandering. Deze opdrachten nemen gemiddeld 2-3 uur per week in beslag. Tussentijds zal ik de opdrachten evalueren en eventuele vragen beantwoorden.

Kosten

€ 1897,- euro exclusief reiskostenvergoeding