Minor verkorte opleiding management - Logo
Burn-out vragenlijst

Zie je binnen jouw team steeds meer medewerkers kampen met spanningsklachten? Medewerkers die worstelen met hun werk-privébalans, hoge werkdruk, sfeer op de afdeling, aankomende reorganisatie of andere bronnen van stress? Zijn er medewerkers die zich ziek melden met psychische klachten wat misschien wel voorkomen had kunnen worden? 13 % van de medewerkers heeft last van burn-out klachten en de afgelopen jaren is dit cijfer alleen nog maar toegenomen. Hoe kan dat?

Situatie analyseren

Veel gemaakte fouten

Medewerkers kampen vaak al enige tijd met spanningen zonder dit aan te geven. Er heerst nog steeds een taboe rondom dit onderwerp. Doordat het een lastig onderwerp is om bespreekbaar te maken, lopen medewerkers vaak te lang door met spanningsklachten. Dat het onderwerp lastig bespreekbaar is, komt mede doordat signalen niet altijd bekend zijn. Dat is de reden dat ze niet altijd herkend worden en soms zelfs ernstig onderschat. Het vermijden van een gesprek of niet adequaat reageren op signalen die samenhangen met stress resulteert op langere termijn vaak in een ziekmelding. Zonde! De weg terug, vanuit een burn-out weer terug naar het arbeidsproces, kost tijd en veel geld. Wat vaak vergeten wordt is een stuk grijs verzuim voordat iemand zich ziek meldt. Een medewerker is dan vaak al verminderd productief en werkt niet meer op volle kracht. Ook na het herstel kan een werknemer nog kampen met een concentratie stoornis of andere vage klachten. Een gemiddelde ziektedag kost 250 euro en dit is nog exclusief eventuele vervangingskosten. Wat zou het opleveren als er zowel vanuit de organisatie als vanuit de medewerker preventief wordt ingespeeld op mogelijke factoren die tot een ziekmelding kunnen leiden?

Mijn werkwijze

Ik maak gebruik van een vragenlijst. Deze vragenlijst meet 4 pijlers die, zoals gebleken uit wetenschappelijk onderzoek, een voorspellende waarde hebben voor verzuim. Deze vragenlijst laat zien op welke pijler(s) een medewerker onder de maat scoort. De uitkomst van de vragenlijst wordt besproken en de medewerker wordt in 2 sessies begeleidt naar een plan van aanpak. De 4 pijlers die gemeten worden, zijn als volgt:

 • Gezondheid
 • Kennis en vaardigheden
 • Werk-privé balans
 • Motivatie en commitment
Traject, resultaat en de kosten

Coachtraject

Het coachtraject is een traject waarin we 1 op 1 de situatie van de medewerker bespreken. We nemen de tijd om te kijken waar de medewerker tegen aan loopt en welke oplossingen er zijn. Het coachtraject is als volgt opgebouwd:

 • Vragenlijst *
 • Analyse van de vragenlijst
 • 2 coachgesprekken (3 uur)**

** De coachgesprekken bevatten

 • Heldere doelbepaling voor 1 of meerdere pijlers
 • Gerichte interventies op 1 of meerdere pijlers
 • Ondersteunende en verdiepende opdrachten
 • Concreet plan van aanpak

Resultaten

 • Medewerker krijgt inzicht in welke van de 4 pijlers bij hem het meeste stress oplevert
 • Hij leert hoe hij op een effectieve manier om kan gaan met deze stress factor
 • Er wordt een eerste aanzet gemaakt om het gesprek aan te gaan rondom het thema stress en belasting.
 • De werknemer voelt zich gehoord wat ten goede komt aan zijn motivatie om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het verbeteren van de pijlers waar hij slecht op scoort
 • De werknemer is gemotiveerder, energieker en gezonder
 • Kans op uitval wordt drastisch verlaagd

Duur

Het coachtraject omvat 3 uur directe begeleiding. Daarnaast krijgt de medewerker verdiepende opdrachten mee, die zijn inzichten nog verder vergroten. De opdrachten zetten hem tevens aan tot het zetten van de eerste stappen naar verandering.

Kosten

€ 495,- euro exclusief reiskostenvergoeding

Extra

Wanneer een medewerker op meerdere pijlers een aanzienlijk stressniveau heeft opgebouwd kan overwogen worden om het aantal coachingsessies hierop aan te passen. Hiervoor zal een aanbod en offerte op maat gemaakt worden. Passend bij de behoefte van uw medewerker en uw organisatie.