Managementopleiding coaching - Logo
Coachtraject burn-out voorkomen

Merk je dat medewerkers meer (werk) druk ervaren, dat ze sneller geïrriteerd zijn, er vermoeid of gespannen uitzien? Heb je het idee dat ze zich anders gedragen maar kun je er niet echt de vinger op leggen wat er aan de hand is? De kans is groot dat deze medewerkers te kampen hebben met 1 of meerdere van onderstaande stressfactoren. Dit gebeurt vaak ongemerkt en ongewild. Gelukkig kunnen ze, met de hulp vanuit de organisatie, iets doen om beter met hun situatie te dealen. Voordat ik naar de oplossing ga, wil ik graag nog iets met je delen over de mogelijke veroorzakers van stress. Veelgenoemde factoren zijn:

 • Hoge werkdruk
 • Drukke of moeilijke privé situatie
 • Geen of slecht grenzen aangeven
 • Geen goede werk-privé balans
 • Perfectionisme
 • Geen of onvoldoende hulp
 • Onduidelijke communicatie of verwachtingen
 • etc. etc

Veelal is het een combinatie van meerdere factoren waar de medewerker mee worstelt. Dit maakt het lastig om tot een eenvoudige oplossing te komen. De medewerker heeft eerst heldere inzichten nodig om te weten wat er precies aan de hand is en welke mogelijkheden hij heeft om weer volledig te kunnen ontspannen. 

Situatie analyseren

Veel gemaakt fouten

Psychische of spanningsklachten behoren nog steeds tot de categorie ‘verboden onderwerpen’. Niet overal gelukkig, maar het onderwerp blijkt nog vaak taboe te zijn. Dit kan zowel door de leidinggevende als de medewerker zo worden ervaren en soms ook door beide. Doordat het een lastig onderwerp is om bespreekbaar te maken, lopen medewerkers vaak te lang door met spanningsklachten. Het gevolg is dat de spanning zich in een snel tempo opbouwt en dat er een serieuze kans bestaat om burn-out te raken. Inmiddels ervaart 13 % van de medewerkers burn-out klachten! De grens tussen "niet burn-out" en "wel burn-out" is vaak zo miniem dat je nauwelijks kunt voorspellen hoe lang iemand het nog vol kan houden. De vraag is vaak niet “òf” iemand burn-out raakt, maar “wanneer”. Uit onderzoek blijkt dat wanneer de stress langdurig aanhoudt er een groot risico bestaat om burn-out te raken. Patronen die zich vaak openbaren wanneer een medewerker met een hoog stressniveau door blijft lopen zijn:

 • Nog harder werken om toch alles voor elkaar te krijgen
 • Verlamd raken waardoor er niets meer uit zijn handen komt
 • Concentratieverlies
 • Verwaarlozing van sociale contacten
 • Ongeduldig en snel geïrriteerd
 • Onzekerheid over eigen capaciteiten

Mijn werkwijze

Ik ga de medewerker leren meer energie te ervaren en zijn productiviteit te verhogen door eerst aan inzichten te werken en vervolgens deze inzichten om te zetten naar duurzame gedragsverandering. Dit doe ik door hem in te laten zien wat zijn unieke gedrags- of gedachtenpatronen zijn in stressvolle situaties, en te onderzoeken of deze effectief of ineffectief zijn. Vervolgens leert hij hoe hij ineffectieve patronen kan doorbreken en hoe hij weerbaarder wordt tegen stress. Door de weerbaarheid te vergroten kun je uitval voorkomen. De kracht zit in het tijdig signaleren hoe het gaat met de medewerker en hier adequaat op in te spelen. We nemen zowel de werk- als privé situatie onder de loep omdat deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Traject, resultaat en de kosten

Coachtraject

Het coachtraject is een traject waarin we 1 op 1 de situatie van de medewerker bespreken. We nemen uitgebreid de tijd om te kijken waar hij tegen aan loopt en welke oplossingen er zijn. Het coachtraject is als volgt opgebouwd:

 • Intakegesprek
 • 4 sessies (+/-8uur)
 • Diverse vragenlijsten
 • Heldere doelbepaling
 • Gestructureerd programma
 • Ondersteunende en verdiepende opdrachten
 • Concreet plan van aanpak

Resultaat:

 • Medewerker verkrijgt noodzakelijke inzichten op het gebied van stress en stresshantering
 • Medewerker ontdekt welke aanpak in het hanteren van stress effectief is en welke aanpak ineffectief
 • Vanuit inzichten leert de medewerker nieuwe gedrags/gedachtenpatronen toe te passen
 • Werknemer oefent met deze nieuwe patronen in een veilige setting en daarbuiten
 • Nieuwe gedrags/gedachtenpatronen worden eigen gemaakt en leiden tot duurzame verandering
 • Medewerker heeft een koffer met tools om zijn weerbaarheid tegen stress blijvend vergroten.

Duur

Het coachtraject omvat 8 uur directe begeleiding. Daarnaast krijgt de medewerker verdiepende opdrachten mee, die zijn inzichten nog verder vergroten. De opdrachten motiveren hem in het zetten van de eerste stappen naar verandering. Deze opdrachten nemen gemiddeld 2-3 uur per week in beslag.

Kosten

€ 1247,-  euro exclusief reiskostenvergoeding