Workshop burnout - Logo
Workshop “Zorgvuldig en duurzaam aan het werk”

Werkstress, “beroepsziekte” nummer 1! Vorig jaar had 1 op de 8 werknemers last van burn-out klachten. Op dit moment is dat maar liefst 1 op de 7. Een burn-out kan zowel door fysieke als psychische klachten worden veroorzaakt. Deze psychische en fysieke klachten beïnvloeden elkaar over en weer. Dat het aantal werknemers met dit soort klachten gestaag groeit en dat werknemers hier op steeds jongere leeftijd last van krijgen is waarschijnlijk niet nieuw voor u. Maar wist u ook dat, op een relatief eenvoudige en laagdrempelige manier, dit aantal aanzienlijk verlaagd kan worden?

Veel gemaakte fouten
Wat wij vaak om ons heen zien gebeuren is dat een werknemer vaak al een tijd rondloopt met allerlei klachten. Hij zendt diverse signalen uit, maar deze signalen worden veelal te laat herkend. En als ze wel tijdig worden herkend, dan blijkt het fenomeen (werk)stress een moeilijk bespreekbaar onderwerp te zijn. Een leidinggevende kampt veelal met vragen als “wat mag ik wel en niet vragen”, “welke verantwoordelijkheid kan ik bij de werknemer neerleggen” of “welke acties moet ik in gang zetten om mijn werknemer op de been te houden”? Doordat er niet adequaat of te laat actie wordt ondernomen, bestaat er een grote kans dat een werknemer ziek thuis komt te zitten. Dit heeft niet alleen vervelende gevolgen voor uw werknemer, maar ook voor uw organisatie. Het kan echt anders!

Hoe?
Maak (werk)stress bespreekbaar binnen uw organisatie, afdeling of team zodat tijdig ingespeeld kan worden op klachten die uw werknemer ervaart. Met onze workshop bieden wij u en uw werknemer een instrument waarmee dit gesprek veilig en zorgvuldig gehouden kan worden met de focus op duurzame inzetbaarheid.

Workshop

In deze 4 uur durende workshop zullen wij zeer specifiek inzoomen op het thema Energie. Zowel psychisch als fysiek verzuim heeft vele facetten. Wat echter opvallend is, is dat bij het grootste deel van werknemers met klachten een enorme terugval in energieniveau is waar te nemen. Daarmee samenhangend is er een behoorlijke afname in zowel de belastbaarheid als productiviteit. Wanneer werknemers te lang door lopen met vage klachten, komen zij in een vicieuze cirkel terecht waarbij afname in energie, productiviteit en efficiëntie stukje bij beetje afnemen. De workshop is energiek en praktisch opgebouwd. Geen onnodige toeters en bellen. We zetten 3 krachtige oefeningen in waarbij inzichten direct vertaald worden naar acties. Na deze workshop heeft de cursist voldoende handvatten om het begrip energie meetbaar en bespreekbaar te maken. Onderdelen van de workshop zijn:

  • Elementen van (werk)stress en (werk)plezier
  • Visuele weergave energy-management
  • Vijf niveaus van energie (afgestemd op jouw werk)
  • Verantwoordelijkheid nemen voor eigen inzetbaarheid
  • Plan van aanpak
  • Theoretische naslagwerk
Resultaat

Uw medewerker kan beduidend beter omgaan met energie-nemende activiteiten en is in staat om energienemers om te buigen naar energiegevers. Hij krijgt inzicht in welke patronen op een positieve manier bijdragen aan zijn energieniveau en wat er nodig is om inzetbaar en gezond te blijven. Aan het einde van de workshop zet hij zijn inzichten om in actiepunten zodat er daadwerkelijk stappen gezet worden naar het verhogen van zowel zijn energieniveau als productiviteit. Uw medewerker is bekend met het begrip energie en kan, zonder al te inhoudelijk in te gaan op zijn persoonlijke elementen, duidelijk overbrengen hoe het met hem gaat. Hij krijgt tijdens de workshop handvatten om een gesprek hierover met zijn leidinggevende eenvoudig te openen. Hiermee wordt voorkomen dat uw medewerker te lang blijft rondlopen met klachten. Dit levert een positieve bijdrage aan het terugdringen van ziekteverzuim. Uw organisatie zet daarbij in op zorgvuldig en duurzaam aan het werk.

Meer weten:

wil@vitae-cursum.nl
Vitae-Cursum Coaching
Wil de Jong
Jacob Catslaan 55
3852 BV Ermelo

agathe@agathehania.nl
Hania Coaching | Training | Advies
Agathe Hania-Akse
Cor Spaanslaan 78
2493 CB Den Haag